Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

vydané podľa § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka ďalej len VOP

I. Zmluvné strany

1. Poskytovateľ
Arrabella, s.r.o.
Pod Donátom 12/136, 96501, Žiar nad Hronom, Slovakia
IČO: 36620815, DIČ: 2021753536, IČ DPH:
Zapísaná v obchodnom registri SR okresného súdu Banská Bystrica v oddieli:Sro, vložka 8655/S
konateľ: Ľubomír Čech, Ing. Radoslav Vanko, konatelia za spoločnosť konajú samostatne a podpisujú za ňu tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis a podpis ešte aspoň jedného konateľa.

2. Užívateľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná u Poskytovateľa poskytovanie služby podľa časti II. a to formou a spôsobom podľa časti IV. VOP

II. Špecializované produkty, služby a technické zariadenia

A. Špecializované softvérové produkty

1. YGS
a/Arrabella eCompany
b/Arrabella eShop
c/Arrabella eCulture
d/Arrabella eCity

2. MOBILNÁ APLIKÁCIA


3. BACKEND SYSTÉM

4. TLAČOVÝ SERVER

 

B. Technické zariadenie pre kultúrne strediská

1. TERMOTLAČIAREŇ

2. ČÍTAČKA VSTUPENIEK

 

C. Všeobecné grafické služby

1. CORPORATE IDENTITY

 

D. Internetové služby

1. DOMÉNA, REGISTRÁCIA DOMÉNY

2. WEBHOSTING/HOSTING/HOSTING PRO

3. ADMINISTRÁCIA

 

 

III. Definícia pojmov

A. Špecializované softvérové produkty

1. YGS - YACO Arrabella SYSTEM je internetová aplikácia, ktorou Užívateľ spravuje obsah internetovej stránky. YGS je tvorený modulmi. MODUL - je časť YGS, ktorá zabezpečuje určitú funkcionalitu (napr. modul REKLAMA = vlastný bannerový reklamný systém)

a/Arrabella eCompany
- je YGS určený pre internetovú prezentáciu informácií o Užívateľovi
- je tvorený najmä modulmi: STRÁNKY, REKLAMA, ŠTATISTIKY, DOWNLOAD, ZDIEĽANIE
(STRÁNKY - správa stránok a podstránok z ktorých je tvorená stromová štruktúra internetovej prezentácie (hlavné menu))
(REKLAMA - vlastný bannerový reklamný systém)
(ŠTATISTIKY - štatistika návštevnosti stránky)
(DOWNLOAD - správa súborov určených pre sťahovanie)
(ZDIEĽANIE - funkcionalita na zabezpečenie zdieľania zverejňovaného obsahu pre ďalšie internetové služby tretích strán - napr. zdieľanie na sociálne siete...)
- moduly v prevedení Arrabella eCompany PRO najmä modulmi: FOTOGALÉRIA, VIDEO, NOVINKY, KONTAKT
(FOTOGALÉRIA - spravovanie fotiek a fotoalbumov)
(VIDEO - správa videí)
(NOVINKY - modul pre zverejňovanie noviniek vo forme článkov)
(KONTAKT - kontaktné informácie a kontaktné osoby)

b/Arrabella eShop
- je YGS určený pre internetový predaj tovarov
- je tvorený modulmi: STRÁNKY, REKLAMA, REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA, FOTOGALÉRIA, ŠTATISTIKY, DOWNLOAD, POZNÁMKY, ZDIEĽANIE, OBJEDNÁVKY, PRODUKTY, SLUŽBY, KOŠÍK, VIDEO, KONTAKT
(STRÁNKY - správa stránok a podstránok z ktorých je tvorená stromová štruktúra internetovej prezentácie (hlavné menu))
(REKLAMA - vlastný bannerový reklamný systém)
(REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA - správa registrovaných užívateľov - návštevníkov stránky)
(FOTOGALÉRIA - spravovanie fotiek a fotoalbumov)
(ŠTATISTIKY - štatistika návštevnosti stránky)
(DOWNLOAD - správa súborov určených pre sťahovanie)
(POZNÁMKY - poznámky k rôznym modulom v systéme)
(ZDIEĽANIE - funkcionalita na zabezpečenie zdieľania zverejňovaného obsahu pre ďalšie internetové služby tretích strán - napr. zdieľanie na sociálne siete...)
(OBJEDNÁVKY - správa objednávok)
(PRODUKTY - katalóg produktov a nákupný košík)
(SLUŽBY - správa služieb)
(KOŠÍK - nákupný košík pre potreby online objednávania tovarov a služieb)
(VIDEO - správa videí)
(KONTAKT - kontaktné informácie a kontaktné osoby)
- moduly v prevedení Arrabella eShop PRO: NOVINKY, ONLINE PLATBY, KLIENTI, TRANSAKCIE
(NOVINKY - modul pre zverejňovanie noviniek vo forme článkov)
(ONLINE PLATBY - Aktivácia modulu pre online platby formou internet bankingu alebo formou platby kartou)
(KLIENTI - správa klientskych profilov)
(TRANSAKCIE - faktúry a zálohové faktúry za produkty a služby)

c/Arrabella eCulture

- je YGS určený pre internetový predaj vstupeniek
- je tvorený modulmi: STRÁNKY, REKLAMA, REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA, NOVINKY, FOTOGALÉRIA, VIDEO, ŠTATISTIKY, DOWNLOAD, UMELCI, ZDIEĽANIE, PODUJATIA, KONTAKT
(STRÁNKY - správa stránok a podstránok z ktorých je tvorená stromová štruktúra internetovej prezentácie (hlavné menu))
(REKLAMA - vlastný bannerový reklamný systém)
(REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA - správa registrovaných užívateľov - návštevníkov stránky)
(NOVINKY - modul pre zverejňovanie noviniek vo forme článkov)
(FOTOGALÉRIA - spravovanie fotiek a fotoalbumov)
(VIDEO - správa videí)
(ŠTATISTIKY - štatistika návštevnosti stránky)
(DOWNLOAD - správa súborov určených pre sťahovanie)
(POZNÁMKY - poznámky k rôznym modulom v systéme)
(UMELCI - zoznam umelcov)
(ZDIEĽANIE - funkcionalita na zabezpečenie zdieľania zverejňovaného obsahu pre ďalšie internetové služby tretích strán - napr. zdieľanie na sociálne siete...)
(PODUJATIA - program podujatí)
(KONTAKT - kontaktné informácie a kontaktné osoby)
- moduly v prevedení Arrabella eCulture PRO: OBJEDNÁVKY, ONLINE PLATBY, TRANSAKCIE, KOŠÍK, VSTUPENKY, POKLADŇA, KLIENTI
(OBJEDNÁVKY - správa objednávok)
(ONLINE PLATBY - Aktivácia modulu pre online platby formou internet bankingu alebo formou platby kartou)
(TRANSAKCIE - faktúry a zálohové faktúry za produkty a služby)
(KOŠÍK - nákupný košík pre potreby online objednávania tovarov a služieb)
(VSTUPENKY - spravovanie podujatí v súvislosti so vstupenkami - nastavenie cien, použitie nadefinovaných miestenkových sál)
(POKLADŇA - online predaj vstupeniek)
(KLIENTI - správa klientskych profilov)

c/Arrabella eCity

- je YGS určený pre internetový predaj vstupeniek
- je tvorený modulmi: STRÁNKY, REKLAMA, REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA, PODUJATIA, NOVINKY, FOTOGALÉRIA, VIDEO, ŠTATISTIKY, DOWNLOAD, ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV, ZDIEĽANIE, KONTAKT
(STRÁNKY - správa stránok a podstránok z ktorých je tvorená stromová štruktúra internetovej prezentácie (hlavné menu))
(REKLAMA - vlastný bannerový reklamný systém)
(REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA - správa registrovaných užívateľov - návštevníkov stránky)
(PODUJATIA - program podujatí)
(NOVINKY - modul pre zverejňovanie noviniek vo forme článkov)
(FOTOGALÉRIA - spravovanie fotiek a fotoalbumov)
(VIDEO - správa videí)
(ŠTATISTIKY - štatistika návštevnosti stránky)
(DOWNLOAD - správa súborov určených pre sťahovanie)
(ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - zverejňovanie objednávok, zmlúv a faktúr, verejné obstarávanie)
(ZDIEĽANIE - funkcionalita na zabezpečenie zdieľania zverejňovaného obsahu pre ďalšie internetové služby tretích strán - napr. zdieľanie na sociálne siete...)
(KONTAKT - kontaktné informácie a kontaktné osoby)
- moduly v prevedení Arrabella eCity PRO: ADRESÁR FIRIEM, ÚRADNÁ TABUĽA
(ADRESÁR FIRIEM - adresár firiem)
(ÚRADNÁ TABUĽA - zverejňovanie oficiálnych informácií a ich správa)

 

2. MOBILNÁ APLIKÁCIA

a/MOBILNÁ APLIKÁCIA - aplikácia pre smartfóny pre platformu iOS resp. Android, poskytovaná vo forme softvérovej licencie na dobu dohodnutú v tejto zmluve, Užívateľ sa nestáva vlastníkom zdrojového kódu aplikácie

3. BACKEND SYSTÉM

a/BACKEND SYSTÉM - je YGS rozhranie pre spravovanie obsahu mobilnej aplikácie

 

4. TLAČOVÝ SERVER

a/TLAČOVÝ SERVER - tlačový server, softvér inštalovaný na počítač konkrétnej pokladne, ktorý zabezpečuje tlač vstupenky na preddefinovanú tlačiareň. Drivery pre verzie OS Windows 7,8, Vista + update softvéru

 

B. Technické zariadenie pre kultúrne strediská

1. TERMOTLAČIAREŇ - termotlačiareň so softvérom, optimalizovaná pre použitie so systémom Arrabella eCulture verzia PRO, na rýchlu tlač bločkových vstupeniek

2. ČÍTAČKA VSTUPENIEK - čítačka vstupeniek , mobilné zariadenie so softvérom určené pre použitie so systémom Arrabella eCulture verzia PRO, na snímanie vstupeniek s QR kódom + inštalácia iOS softvéru + otestovanie + update iOS čítacieho softvéru

 

C. Všeobecné grafické služby

1. CORPORATE IDENTITY - je firemná identita, ktorú Poskytovateľ vytvorí na základe objednávky pre Užívateľa, alebo na jej základe navrhne grafiku pre reklamné predmety

 

D. Internetové služby

1. DOMÉNA, REGISTRÁCIA DOMÉNY
- Internetová doména je slovné označenie IP adresy počítača v sieti internet. Napríklad: www.internetova-stranka.sk, www.arrabella.sk atď.

2. WEBHOSTING/HOSTING/HOSTING PRO
- Webhosting je slovo, ktoré označuje službu, ktorá spočíva v poskytnutí diskového priestoru na serveri, ktorý je potrebný pre funkčnosť internetovej stránky.
HOSTING - webhosting určený na prevádzku systému YGS
HOSTING PRO - webhosting rozšírený o ďalší diskový priestor určený na prevádzku systému YGS

3. ADMINISTRÁCIA
- spravovanie obsahu internetovej stránky pomocou systému YGS
ADMINISTRÁTOR - osoba určená Užívateľom na administráci

IV. Objednanie služby/produktu/forma objednania

Poskytovateľ poskytuje služby/produkty na základe:
a) objednávky
  - doručenej Poskytovateľovi na emailovú adresu objednavky@arrabella.sk,
  - alebo prostredníctvom elektronickej objednávky na internetovej stránke Poskytovateľa www.arrabella.sk/objednavka, www.internetova-domena.sk/objednavka, www.internetova-stranka.sk/objednavka, www.dizajnmanual.sk/objednavka, www.mobilne-aplikacie.com/objednavka
b) zmluvy o poskytovaní služieb podľa Obchodného zákonníka

Objednávka Užívateľa musí obsahovať:
- údaje Užívateľa: obchodné meno/meno priezvisko, sídlo/trvalý pobyt, miesto podnikania, IČO, DIČ IČDPH/dátum narodenia rodné číslo, register v ktorom je právnická osoba zapísaná, oddiel, vložka, číslo, meno osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby, kontakt na osobu zodpovednú za objednávku
- predmet objednávky: špecifikácia objednávaných služieb/produktov, čas plnenia, doba viazanosti služieb, ktoré podliehajú viazanosti
Poskytovateľ si vyhradzuje právo poskytnúť službu/produkt až po podpísaní predmetnej zmluvy.

V. Cena a platobné podmienky

Cena za službu/produkt je stanovená dohodou medzi Poskytovateľom a Užívateľom na základe cenovej ponuky Poskytovateľa, ktorú doručí Užívateľovi osobne, poštou na adresu Užívateľa, alebo emailom.
Cenu za poskytovanie služieb/produktu sa Užívateľ zaväzuje uhrádzať na základe daňových dokladov - faktúry, ktoré Poskytovateľ vystaví a odošle Užívateľovi na adresu uvedenú v objednávke Užívateľa/záhlaví predmetnej zmluvy, ak sa nedohodli inak.
Cenníky zverejnené na internetových stránkach Poskytovateľa www.arrabella.sk, www.internetova-domena.sk, www.internetova-stranka.sk, www.dizajnmanual.sk, www.mobilne-aplikacie.com nie sú záväzné a predstavujú základnú cenovú reláciu služby/produkty.
Lehota splatnosti faktúry vystavenej Poskytovateľom je 14 dní odo dňa jej vystavenia. Fakturovaná čiastka sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet Poskytovateľa.
V prípade omeškania Užívateľa s úhradou fakturovanej čiastky je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Užívateľa úrok z omeškania z dlžnej čiastky za každý deň omeškania v zmysle príslušných ustanovení obchodného zákonníka až do zaplatenia a pozastaviť službu až do zaplatenia dlžnej čiastky.

VI. Práva a povinnosti Poskytovateľa

Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie služby/produktu Užívateľovi v prípade, že
a) informácie, vyjadrenia, slová a zobrazenia, ktoré majú byť podľa požiadavky Užívateľa obsiahnuté v službe, sú v rozpore s dobrými mravmi,
b) služba Užívateľa propaguje produkty, ktorých výroba, predaj, poskytovanie alebo používanie sú zakázané,
c) služba Užívateľa obsahuje čokoľvek, čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, uráža národnostné alebo náboženské cítenie,
d) služba Užívateľa propaguje násilie, vandalizmus a vulgárnosť alebo svojím obsahom navádza na protiprávnu činnosť alebo vyslovuje súhlas s takouto činnosťou,
e) služba Užívateľa propaguje sexualitu zobrazením sexuálnych stimulov, nahoty alebo čiastočnej nahoty ľudského tela neslušným spôsobom,
f) služba Užívateľa je iným spôsobom v rozpore s platnými právnymi predpismi,
g) informácie, vyjadrenia, slová a zobrazenia, ktoré majú byť podľa požiadavky Užívateľa obsiahnuté v službe, sú v rozpore s obchodnou politikou Poskytovateľa alebo s inými jeho oprávnenými záujmami.

VII. Práva a povinnosti Užívateľa

Užívateľ je povinný doručiť Poskytovateľovi za účelom zriadenia služby/produktu podklady v elektronickej podobe na dátovom nosiči, alebo elektronicky na emailovú adresu najneskôr 20 pracovných dní pred požadovaným dňom zriadenia služby/produktu. Poskytovateľ nie je povinný vrátiť Užívateľovi nosič, na ktorom sa podklady nachádzajú. V prípade, že Užívateľ nedodá Poskytovateľovi podklady v stanovenej lehote, je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy/objednávky.
V prípade, že Užívateľ požaduje zmenu služby už zriadenej, je povinný doručiť Poskytovateľovi nové podklady alebo nosič, na ktorom sa tieto nachádzajú, najneskôr 20 pracovných dní pred dátumom požadovanej zmeny, v opačnom prípade Poskytovateľ zmenu služby v požadovanom termíne nie je povinný vykonať.

VIII. Doba trvania zmluvy

1. V prípade, že sa táto zmluva uzatvára na dobu neurčitú a v prípade viazanosti sa po uplynutí viazanosti automaticky predlžuje na dobu neurčitú bez viazanosti.
2. Túto zmluvu nemožno ukončiť výpoveďou, ani iným jednostranným právnym úkonom pred uplynutím doby viazanosti. Zmluvné strany sa dohodli, že po skončení viazanosti je možné túto zmluvu ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, alebo písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
3. Výpovedná doba je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.
4. V prípade ukončenia tejto zmluvy pred uplynutím doby viazanosti má Poskytovateľ nárok na finančnú náhradu zodpovedajúcu sume, ktorá sa vypočíta z poskytovaných služieb, ktoré podliehajú viazanosti po dobu od ukončenia zmluvného vzťahu po uplynutie viazanosti podľa priloženej cenovej ponuky.

IX. Všeobecné ustanovenia

1. Užívateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi riadne a včas potrebnú súčinnosť. Po dobu omeškania Užívateľa s poskytnutím súčinnosti riadne a včas, Poskytovateľ nie je v omeškani s poskytovaním služieb/produktov.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi službu/produkt, ktorá je predmetom zmluvy/objednávky riadne a včas.
3. Poskytovateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu Užívateľa zasahovať, meniť, alebo akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovať obsah webstránky.
4. Účastníci obchodného vzťahu si zodpovedajú navzájom za škodu spôsobenú porušením svojich povinností. Účastníci obchodného vzťahu si nezodpovedajú navzájom za ušlý zisk.
5. Účastníci obchodného vzťahu sú povinní vzájomne sa informovať o podstatných skutočnostiach súvisiacich s poskytovaním služieb/produktov, ak tieto skutočnosti môžu ovplyvniť ich plnenie.
6. Poskytovateľ je výhradným vlastníkom autorských práv produktov podľa časti II. písmeno A bod 1,2,3,4.
7. Poskytovateľ je výhradným vlastníkom autorských práv zdrojového kódu, ktorý si Užívateľ zadá u Poskytovateľa naprogramovať.
8. Poskytovateť nie je povinný poskytnúť Užívateľovi prístupové práva k webhostingu.
9. Produkty poskytované Poskytovateľom podľa časti II. písmeno A bod 1,2,3,4 majú vo vzťahu k Užívateľovi charakter licencie. Licenciou sa rozumie prenájom produktu zo strany Poskytovateľa Užívateľovi, na dohodnutý čas a za dohodnutú cenu.

X. Ochrana autorského práva

1. Produkty poskytované Poskytovateľom podľa časti II. písmeno A bod 1,2,3,4 požíva ochranu autorského práva.
2. Užívateľ túto skutočnosť berie jednoznačne na vedomie s tým, že ju nebude nikdy spochybňovať a to ani v prípade akéhokoľvek spochybnenia tejto skutočnosti štátnym, či iným verejným orgánom.
3. Ochrana autorského práva okrem iného spočíva v tom, že zakazuje napodobňovať poskytovanie služby podľa bodu 1. tejto časti a s ňou súvisiace činnosti a produkty ako sú použitý softvér, spracované databázy, či formátovanie zobrazení jednotlivých dokumentov a zároveň zakazuje pri využívaní služby používať zariadenia, mechanizmy a pomôcky, softvér, či iné pracovné postupy, ktoré by mali nežiadúci až negatívny vplyv na poskytovanie služieb podľa bodu 1. tejto časti.
4. Uvedený zákaz platí po celú dobu platnosti zmluvného vzťahu a rovnako tak aj po jeho ukončení.
5. Porušením tohoto zákazu sa Užívateľ vystavuje objektívnej zodpovednosti za svoje správanie s možnosťou majetkovej ujmy.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Poskytovateľ je oprávnený VOP alebo ich časť kedykoľvek zmeniť. Týmto nie je dotknutý bod 2. tejto časti.
2. VOP alebo ich časť strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti nových VOP alebo ich časti, pričom takáto zmena nebude účinná vo vzťahu k potvrdenej objednávke alebo uzatvorenej zmluve, ktorá bude Poskytovateľom realizovaná v čase nadobudnutia účinnosti nových VOP alebo ich časti.
3. Pre práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa týmito VOP výslovne neupravené, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky.
4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 27.10.2021.
 
V Žiari nad Hronom, 27.10.2021

ceny sú uvádzané s DPH